Malonogometna igrališta

Mantinele su malonogometna igrališta određene visine (oko 110cm) postavljena na uzdužne i poprečne crte malonogometnog igrališta. Golovi su ugrađeni na poprečnim crtama u mantinelu.

Malonogometna igrališta izrađena su iz aluminijskih profila visine 110cm te uključuju sendvič – panele d=30mm u aluminijskom okviru. Aluminijski stupovi za zaštitu mreže do visine 5,00 m. Završna obrada aluminijske konstrukcije može biti plastificirana prema RAL karti boja ili eloksirana.

Katalog